ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤομείς Δικαίου

Ο δικηγόρος Εμμανουήλ Μελεγρίνος και οι συνεργάτες του δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του Δικαίου, με ειδικότητα στο Εμπορικό δίκαιο. Διεκπεραιώνουν επιτυχώς υποθέσεις, όπως: